Co byste měli vědět o podpoře v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je sociální dávka, která je upravená v zákonu o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.).
Podpora v nezaměstnanosti je určená na dobu 5 – 11 měsíců. Délka se odvíjí podle věku uchazeče o podporu. Základní doba je 5 měsíců. Lidé ve věku od 50 – 55 let mají podpůrčí dobu maximálně 8 měsíců a uchazeči od 55 let mají nárok na podporu 11 měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti

Pokud nevyčerpáte celou podpůrčí dobu a odpracujete 3 měsíce, vznikne vám znovu nárok na plnou délku podpůrčí doby. V případě, že jste ji vyčerpali, musíte odpracovat nejméně 6 měsíců, aby vám vznikl znovu nárok na podporu v nezaměstnanosti. V případě, že jste byli zaměstnáni méně než tři měsíce, máte možnost pouze dočerpat podpůrčí dobu, na kterou jste měli nárok a kterou jste nestihli vyčerpat. Podpora se počítá z průměrného čistého příjmu. První a druhý měsíc máte nárok na 65 %, třetí a čtvrtý na 50 % a poté na 45 % čistého výdělku. Částka je však dána maximálně výše podpory, která je v současné době 14 281 Kč, při rekvalifikace je vyšší. Vznikne-li nezaměstnanému nárok nad odstupné, bude mu podpora poskytovaná až po uplynutí této lhůty.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který odpracoval v uplynulých dvou letech minimálně jeden rok. Musí mít účast na sociálním pojištění. Dalšími podmínkami je požádání úřadu práce o podporu v nezaměstnanosti (u úřadu práce, ve kterém je evidován). Nesmí být rovněž poživatelem starobního důchodu.
Do předchozího zaměstnání se započítává i doba přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, pobírání plného invalidního důchodu, péče o dítě do 4 let či o fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby (tato osoba musí žít ve společné domácnosti), výkon dlouhodobé dobrovolnické služby a osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, jež se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.
Nárok na podporu vám vzniká pouze v případě, že jde o ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, dohodou pro nadbytečnost či pokud vám zaměstnavatel neplatil.
Dáte-li výpověď sami bez vážných důvodů, budete mít nárok pouze na 45 % čisté mzdy po celou dobu pobírání podpory. Podporu nezaměstnanosti vůbec nedostanou ti, kteří byli z práce vyhozeni kvůli hrubému porušení předpisů vztahujících se k výkonu práce.
Podporu v nezaměstnanosti nedostávají ani ti, kterým vznikl nárok na výsluhový příspěvek, jenž je vyšší než by byla podpora v nezaměstnanosti.

Jak si požádat o podporu v nezaměstnanosti

Chcete-li žádat o podporu v nezaměstnanosti, je nutné, abyste byli zařazeni do evidence zájemců o zaměstnání u úřadu práce v místě svého trvalého bydliště. O zprostředkování zaměstnání žádáte vyplněním Žádosti o zprostředkování zaměstnání a Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Nelze tedy žádat jen o podporu. Žádosti se podávají na úřadu práce osobně či zasláním poštou, nikoliv elektronicky.
Společně s žádostmi předkládáte evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání, potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku, případně doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti.
Jste-li OSVČ, předkládáte potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základ pro pojistné na sociálním zabezpečení.
Splníte-li všechny podmínky, budete zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání a začnete dostávat podporu. O žádostech rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce České republiky ve správním řízení.
Do 15 dnů je možné podat odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky. .clanky/co-byste-meli-vedet-o-podpore-v-nezamestnanosti/ .clanky/co-byste-meli-vedet-o-podpore-v-nezamestnanosti/ .clanky/co-byste-meli-vedet-o-podpore-v-nezamestnanosti/Činí se tak písemně. Nastanou-li nové skutečnosti, můžete žádat o obnovu řízení.