Blíže o dávkách pěstounské péče

Sociálních dávek, které poskytuje stát, je několik. Patří mezi ně i dávka pěstounské péče. Přibližme si tuto sociální dávku.

Ve stručnosti o pěstounské péči

Pěstounská péče představuje náhradní rodinnou péči. Na rozdíl od adopce nemá dítě práva biologického potomka. Pěstounství totiž končí, a to dosažením plné svéprávnosti osoby v pěstounské péči.
Je určené dětem, které se z různých důvodů nepodařilo adoptovat, např. kvůli jejich postižení atd. Pěstounská péče je placená.
V roce 2006 vedle dlouhodobé pěstounské péče vznikla pěstounská péče na přechodnou dobu. Díky ní nemusí dítě žádný čas trávit v ústavech ani dětských domovech, což je pro psychiku dítěte důležité.

O dávkách pěstounské péče

Nárok na dávky pěstounské péče vznikají nezletilé nezaopatřené osobě (dítěti), která je svěřená do pěstounské péče. Je možné dostávat dávky pěstounské péče i na zletilé osoby, ale musí být stále nezaopatřené, např. z důvodu studia.

Jednotlivé dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče rozdělujeme do několika skupin. Jsou jimi:

  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte: Nárok na tento příspěvek má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok zůstává i po dosažení plnoletosti dítěte, je-li stále nezaopatřené. Nesmí mu však být více než 26 let. Výše dávek pěstounské péče se odvíjí od několika faktorů – věk dítěte, dítě ve stupni závislosti (rozlišujeme závislost lehkou, středně těžkou, těžkou a úplnou). Dávky jsou vyšší v případě, že si do pěstounské péče vezme dítě osoba, která je sama závislá na fyzické pomoci od jiné osoby.
  • příspěvek při ukončení pěstounské péče: Jde o dávku pěstounské péče, na kterou má nárok fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Jde o jednorázový příspěvek.
  • příspěvek při převzetí dítěte: Nárok na něj má pečující osoba, která dítě převzala od pěstounské péče. Liší se podle věku dítěte. Podle tohoto kritéria se dělí do tří skupin – do 6 let, od 6 do 12 let, od 12 do 18 let.
  • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla: Nárok na příspěvek vzniká pečující osobě, a to v případě má-li ve své pěstounské péče alespoň tři děti, včetně zletilých nezaopatřených osob. Výše příspěvku je 70 % pořizovací ceny (je však stanovená maximální částka) motorového vozidla. Uhradit z tohoto příspěvku lze i prokázané výdaje na opravy. Pěstoun nesmí koupený vůz používat k výdělečné činnosti.
  • odměna pěstouna: Jde o peníze, na které má nárok pěstoun, tedy osoba, která pečuje o dítě. Pokud jsou pěstouni manželé, náleží odměna pouze jednomu z nich. Tyto odměny jsou vyplácené měsíčně a liší se podle počtu dětí v pěstounské péči a stupněm jejich případného postižení.

Jak si sjednat dávky pěstounské péče

Při sjednávání žádosti o dávky pěstounské péče je nutné vyplnit tiskopis (je stejný pro celou Českou republiku). Obdržíte ho na úřadech státní sociální podpory, ale také si ho můžete vytisknout z internetu. Odevzdává se rovněž na sociální správě.