Nenechte si přerůst bankovní poplatky přes hlavu

Na bankovní poplatky jsme zvyklí a vnímáme je zkrátka jako něco, co k bankovním produktům a službám patří. V posledních letech se však o poplatcích častěji mluví i píše a lidé se jich více všímají a přemýšlí, jak se jim vyhnout. Přibližme si bankovní poplatky a jak na ně.

Obecně o bankovních poplatcích

Bankovní poplatky představují platby, které platí klienti bankám za různé bankovní služby. V úkonech, za něž se platí, ale i v konkrétních částkách, se banky značně liší.
Některé bankovní poplatky jsou běžné a platí je všichni klienti a kromě toho si ještě banky účtují různé poplatky za porušení smluvních podmínek.
Za bankovní poplatky nejsou považovány řádné úroky, pravidelné splátky úvěrů či platby pojištění.
Jak jsme si napsali v úvodu, v poslední době se o bankovních poplatcích u nás mluví více. Ukazuje se totiž, že patří mezi nejvyšší v Evropě.

Běžné bankovní poplatky

Běžné bankovní poplatky jsou účtovány za zřízení, vedení a zrušení účtů. Některé banky si je neúčtují. Dejte si však pozor, jestli si to banka nekompenzuje jinými poplatky či podmínkami, které pro vás bude nereálné splnit.
Z dalších běžných poplatků si ještě uveďme poplatek za výběr z bankomatu, poplatek za příchozí a odchozí platby, poplatek za výběr hotovosti, poplatek za výpis z účtu a další administrativní služby atd.

Absurdní bankovní poplatky

Kromě běžných bankovních poplatků, na které si lidé už tak nějak zvykli, se vždy objeví nějaký, jež nás překvapí svou absurditou. Také jste platili bance za něco, co vám přišlo úplně absurdní? Nejste sami. Dokonce vznikla každoroční soutěž o nejabsurdnější poplatek. V minulých letech se umístily následující poplatky: za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou (2014), za vedení účtu k hypotečnímu, spotřebitelskému úvěru nebo úvěru u stavebního spoření (2013), za zjištění zůstatku přes bankomat (2012), za předčasně splacený úvěr (2011), za výběr na přepážce z vlastního účtu (2010), za vklad na přepážce na vlastní účet (2009), za nadměrný vklad (2008) atd. A jaký poplatek se zdá nejabsurdnější vám?

Jak se vyhnout bankovním poplatkům nebo je alespoň zmírnit?

  • Vybírejte z velké nabídky bank: Na trhu je mnoho bank a liší se zpoplatněním svých úkonů. Volte banku podle toho. Vždy si však dejte pozor, aby banka, která nabízí některé úkony zdarma, to neměla něčím podmíněné, třeba obratem na účtu atd. Není to výjimkou. Není také vhodné vybírat banku jen podle poplatků. Záležet by vám také mělo na jejím renomé a určitě si zjistěte rozsah produktů a služeb. Banka, která má nízké bankovní poplatky, ale nenabízí vám služby, jež potřebujete, nebude tou správnou volbou. Zajímejte se i o další parametry – úroky, dostupnost, internetové bankovnictví atd.
  • Nastavení služeb podle potřeby: Většina bank nabízí paušální poplatek, ve kterém jsou zahrnuté základní úkony. Uvažujte o něm, pokud víte, že těch úkonů za měsíc provedete hodně a v porovnání s paušálem, platíte na poplatcích více. Naopak, provedete-li jen několik transakcí za měsíc, bude pro vás lepší poplatek za každý úkon.
  • Domluvte se s bankou: Jste u banky, se kterou jste spokojeni a jediné, co vám vadí, jsou její poplatky? Požádejte ji o jejich zrušení s tím, že byste jinak byli nuceni odejít k jiné bance. Některé banky na to přistoupí a alespoň po určitou dobu vám bankovní poplatky zruší.