ZVN – Zvláště vysoké napětí

Víte, co přesně vyznačuje pojem zvláště vysoké napětí? Budete-li si chtít něco zjistit o elektrickém napětí, může vás zahltit obrovské množství různě složitých informací. Jako laik se v nich můžete obtížně orientovat.

Co byste měli vědět? Přibližme si alespoň napěťové stupně. Jedním z nich je zvláště vysoké napětí. Označujeme ho zkratkou „zvn“. U něj dosahuje napětí velikosti od 400 do 800 kV. Na základě elektrotechnických norem a předpisů ještě rozlišujeme další napěťové stupně. Jsou jimi malé napětí, nízké napětí, vysoké napětí, velmi vysoké napětí a větší než zvláště vysoké napětí je pouze ultra vysoké napětí.

Při vedení elektrického napětí dochází k jeho změně v případě, že jde o střídavé napětí. Ke změně dochází při přechodu mezi jednotlivými napěťovými hladinami. Děje se tak v transformátorech, což jsou elektrické netočivé stroje. Existují různé transformátory. Dělíme je podle rozmanitých faktorů, např. podle počtu vinutí, použití, konstrukce magnetického obvodu či počtu fází.

Na základě elektronických norem a předpisů rozlišujeme podle velikosti i další napěťové stupně. Jsou jimi malé napětí do 50 V (mn), nízké napětí od 50 do 1 000 V (nn), vysoké napětí od 1 000 do 50 kV (vn), velmi vysoké napětí od 50 kV do 399 kV (vvn) a zvláště vysoké napětí od 400 do 800 kV (zvn) a ultra vysoké napětí, které je nad 800 kV.