Zákonný zástupce

Zákonnými zástupci u nezletilých dětí jsou zpravidla jejich rodiče. Pokud dítě nemá rodiče, stanovuje se zákonným zástupcem poručník. Zákonný zástupce zastupuje nezletilého v právních úkonech, na které nemá dítě způsobilost.

Pokud je člověk zbaven (ať už úplně či částečně) způsobilosti k právním úkonům, je mu stanovený jako zákonný zástupce opatrovník. Opatrovník se stanovuje soudem a nejčastěji jím bývá někdo z rodiny.