Wattmetr

Wattmetr je přístrojem měřícím činný výkon elektrického proudu. V současné době rozlišujeme analogové a digitální přístroje. Analogový wattmetr se skládá z dvojice cívek – z pevné s co nejmenším odporem („proudová cívka“) a pohyblivé s co největší odporem („napěťová cívka“). Napěťová cívka má ručičku ukazující měřený elektrický výkon.

V dnešní době jsou rozšířené digitální přístroje, které jsou pro uživatele jednodušší a komfortnější. Jedná se o předmět určený k zastrčení do zásuvky. Do wattmetru si poté zapojíte spotřebič. Výkon elektrického proudu můžete přístrojem změřit u libovolného spotřebiče. Wattmetrem zjistíte, nejen kolik wattů přístroj odebírá, ale také kolik peněz vás to stojí.

Wattmetr pro odhalení energetických žroutů

Wattmetr se vám bude hodit při odhalování energetických žroutů ve vaší domácnosti. Uděláte si přehled o jejich spotřebě a na základě toho můžete podniknout kroky k větší úspoře elektrické energie. Tím nejefektivnějším krokem je koupě energeticky méně náročných spotřebičů.