Vysoký tarif

Vysoký tarif je doba, po kterou konečný odběratel, který má sjednanou dvoutarifovou sazbu za odběr elektrické energie, platí vyšší cenu za odebranou elektřinu. Mezi vysokým a nízkým tarifem přepíná distributor elektrické energie pomocí Hromadného dálkového ovládání.

Po dobu platnosti vysokého tarifu je uživatel povinen blokovat energeticky náročnější spotřebiče, jako je ohřev vody nebo vytápění.

Uživatelé s dvoutarifním odběrem jsou totiž distributorem elektřiny rozděleni do jednotlivých odběrových skupin a distributor přepínáním mezi vysokým a nízkým tarifem reguluje zatíženíenergetické sítě.

Vysoký tarif a nízký tarif se s jednou výjimkou sjednává na určitou dobu v rámci 24 hodin. Standardní dvoutarifové sazby jsou Akumulace 8, Akumulace 16, Přímotop, Tepelné čerpadlo a Víkend.

V tarifech Akumulace 8 a Akumulace 16, určených pro odběratele využívající elektřinu k ohřevu teplé užitkové vody a k vytápění pomocí akumulačních kamen, trvá nízký tarif trvá šestnáct, respektive osm hodin denně.

V tarifu přímotop, určenému pro vytápění, trvá vysoký tarif čtyři hodin denně.

Pouze pro odběratele používající tepelné čerpadlo je k dispozici tarif Tepelné čerpadlo, kde vysoký tarif trvá pouze dvě hodin denně.

Tarif Víkend je určený pro rekreační nemovitosti. Vysoký tarif trvá od nedělního večera do pátečního odpoledne.