Výluky z havarijního pojištění

Výluky z havarijního pojištění představují situace, na základě kterých vám nebude uznaný nárok na pojistné plnění, a to i přesto, že máte uzavřené havarijní pojištění. Jde o rizika vyňatá z pojistného krytí.

Výluky z havarijního pojištění jsou uvedené v pojistných podmínkách a je dobré se s nimi seznámit před uzavřením smlouvy. Mezi hlavní výluky z havarijního pojištění patří použití alkoholu či omamných látek před jízdou či během jízdy, prošlá technická kontrola, špatný stav brzd, použití letních pneumatik v zimním období, řízení neoprávněnou osobou (tj. osoba, která nemá řidičský průkaz) atd.