Výluky z cestovního pojištění

Výluky z cestovního pojištění představují takové situace, na základě kterých vám nebude vyplacené pojistné plnění, a to ani v případě, že máte uzavřené cestovní pojištění.

Každá pojišťovna si výluky z cestovního pojištění stanovuje sama. Mnohé jsou však společná. Nenastane pojistné plnění v případě, že se pojištěný zranil či onemocněl v souvislosti s požitím alkoholu či jiné návykové látky, pokusem o sebevraždu, válečnou událostí či občanskou válkou, vlastním jednání, při kterém porušil zákon, provozováním rizikových druhů sportů, na které není pojištěn.

Pojišťovny také neproplácení náklady na laboratorní a ultrazvukové vyšetření, náročná vyšetření odborným lékařem, nákup antikoncepce, ošetření zubů, preventivní prohlídky, podpůrné léky atd. Je mnoho výluk z cestovního pojištění.