Výkupní ceny energií

Výkupní ceny v obecném slova smyslu jsou ceny, za které nakupují obchodníci energie od jejich výrobců. Tyto ceny jsou otázkou smluvních vztahů a jsou mnohdy neveřejné. V užším slova smyslu rozumíme výkupními cenami výkupní ceny u elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Tyto ceny elektřiny prostřednictvím cenového rozhodnutí stanovuje každoročně Energetický regulační úřad. Provozovatelé obnovitelných zdrojů mají garantováno, že od nich veškerou vyrobenou energii odebere regionální distributor či provozovatel přenosové soustavy. To podle toho, do jaké sítě je připojeno jejich předávací místo.

Za takto vyrobenou energii dostanou stanovenou výkupní cenu. Vzhledem k tomu, že výkupní cena elektřiny je vyšší, než ceny na trhu, financuje se vzniklý rozdíl z prostředků vybraných od koncových zákazníků, prostřednictvím regulovaného poplatku v rámci ceny za distribuci elektrické energie.