VVN – Velmi vysoké napětí

Velmi vysoké napětí (vvn) je elektrické napětí mezi vodičem a zemí mající hodnoty od 30 kV do 171 kV. Mezi vodiči navzájem to je od 52 kV do 300 kV.

Velmi vysoké napětí se používá při požadavku co největší účinnosti přenosu velkého množství elektřiny na velké vzdálenosti, což je z místa výroby do místa její spotřeby. Tato vedení jsou často velmi dlouhá. Při použití vvn se snižují ztráty ve vedení. Problémem vedení velmi vysokého napětí je, že vyžaduje stavbu stožárů. Mají-li se budovat nové, často vyvolávají nesouhlas obyvatel v oblastech, ve kterých mají vést.

V České republice je třicet transformačních stanic velmi vysokého napětí. Používá se napětí o 220 kV a 110 kV, přičemž první hodnota je společně s vedením zvláště vysokého napětí součástí přenosové soustavy a vedení 110 kV představuje součást distribuční soustavy.

Vedení velmi vysokého napětí by mělo být bez hrotů, aby se zabránilo ztrátám způsobeným tzv. korónovými vývoji. Jde o viditelný modro-fialový výboj, který se projevuje typickým zapraskáním elektřiny.

Na základě elektronických norem a předpisů rozlišujeme podle velikosti i další napěťové stupně. Jsou jimi malé napětí do 50 V (mn), nízké napětí od 50 do 1 000 V (nn), vysoké napětí od 1 000 do 50 kV (vn), velmi vysoké napětí od 50 kV do 399 kV (vvn) a zvláště vysoké napětí od 400 do 800 kV (zvn) a ultra vysoké napětí, které je nad 800 kV.