VN – Vysoké napětí

Vysoké napětí (vn) představuje napěťový stupeň, jehož velikost je od 1 000 V do 50 kV. Dělení elektrického napětí podle velikosti je dáno elektrotechnickými normami a předpisy. Kromě tohoto napěťového stupně rozlišujeme ještě malé napětí, nízké napětí, velmi vysoké napětí, zvláště vysoké napětí a ultra vysoké napětí.

Elektrické napětí obecně představuje práci vykonanou elektrickými silami. Dochází k ní při přemisťování kladného jednotkového elektrického náboje mezi dvěma body. Symbolem veličiny elektrického napětí je U.

Vysoké napětí se používá k dálkovému transportu elektřiny. Díky němu se omezuje ztrátová elektřina v drátech. Vedení vysokého napětí je zdrojem elektromagnetického znečištění. Proto by si lidé v blízkosti vedení neměli stavět domy.

Na základě elektronických norem a předpisů rozlišujeme podle velikosti i další napěťové stupně. Jsou jimi malé napětí do 50 V (mn), nízké napětí od 50 do 1 000 V (nn), vysoké napětí od 1 000 do 50 kV (vn), velmi vysoké napětí od 50 kV do 399 kV (vvn) a zvláště vysoké napětí od 400 do 800 kV (zvn) a ultra vysoké napětí, které je nad 800 kV.