Vinkulace pojistného plnění

Výplata pojistného plnění se provádí na základě dohodnutých podmínek ve prospěch třetí osoby. Opakem vinkulace pojistného plnění je devinkulace pojistného plnění, což je forma uvolnění závazku.

Vinkulace je pojmem, který se nepoužívá jen v pojišťovnictví. Obecně znamená omezení dispozičního práva. To se může týkat i vkladů, úvěrů či cenných papírů. Možnost disponovat s těmito produkty je daná buď heslem, souhlasem třetí osoby atd.