UVN – Ultra vysoké napětí

Elektrické napětí můžeme rozlišovat podle různých hledisek. Nejčastěji se setkáme s rozlišováním podle napěťového stupně. Jedním z těchto stupňů je i ultra vysoké napětí. Jde o napětí, které dosahuje velikosti nad 800 kV. Označujeme ho značkou „uvn“ a jedná se o nejvyšší možné napětí.

Na základě elektronických norem a předpisů rozlišujeme podle velikosti i další napěťové stupně. Jsou jimi malé napětí do 50 V (mn), nízké napětí od 50 do 1 000 V (nn), vysoké napětí od 1 000 do 50 kV (vn), velmi vysoké napětí od 50 kV do 399 kV (vvn) a zvláště vysoké napětí od 400 do 800 kV (zvn) a ultra vysoké napětí, které je nad 800 kV.

Napětí lze také dělit podle polarity. Rozlišujeme stejnosměrné a střídavé napětí mající nejčastěji průběh sinusoidy. V praxi se setkáme s napětím se stejnosměrnou i střídavou složkou.

U střídavého napětí dochází ke změně elektrického napětí mezi jednotlivými napěťovými hladinami. K této změně dojde v transformátorech.