Totální škoda

Totální škoda představuje poškození vozidla, které je v takovém rozsahu, že jeho oprava není možná, či cena za opravu by byla tak vysoká, že by se blížila ceně vozidla či ji dokonce převyšovala. Pokud by byla oprava možná, jedná se o parciální škodu.

Pokud se stane taková nehoda, dochází k likvidaci totální škoda, v rámci které je poškozenému uhrazená obvyklá cena vozu s tím, že se odečte cena použitelných zbytků.

Rozlišujeme termíny technická a ekonomická totální škoda. Při totální ekonomické škodě lze vůz opravit. Jde o to, že je to finančně nevýhodné. U technické totální škody již vůz opravit nelze. Při totální škodě zaniká havarijní i doplňková pojištění. Nezaniká povinné ručení.