Tarify plynu

Cena, kterou domácnost platí za odebraný zemní plyn, se odvíjí především od jejich roční spotřeby. Většina dodavatelů zemního plynu totiž nabízí pouze jediný tarif s neměnnou cenou za spotřebované množství plynu.

Cenu plynu tak ovlivňují regulované složky ceny. V nich působí protichůdně dva faktory: Se vzrůstající měsíční spotřebou roste měsíční poplatek za odběrné místo, tedy za přistavenou kapacitu, ale klesá cena za odebraný megawatt.

Tarify za odběr zemního plynu jsou tak odstupňovány podle roční spotřeby do celkem třinácti pásem. Nejnižší z nich je pro spotřebu do 1 890 kWh ročně a postupně roste až po nejvyšší pro spotřebu nad 63 000 kWh ročně.