Tarif elektřiny

Tarif elektřiny je konkrétní produkt při odběru elektrické energie, který si vybírá konečný spotřebitel jako součást sazby za elektrickou energii. Zatímco sazby za elektrickou energii jsou určené distributorem, tarify nabízí jednotliví dodavatelé vlastní.

Zatímco výběr sazby elektrické energie je většinou ovlivněn typem spotřeby a očekávaným množstvím spotřebované energie v daném odběrném místě, tarify už koneční spotřebitelévybírají podle nabídek jednotlivých dodavatelů.

Sazba elektrické energie pro domácnosti a maloodběratele je buď jednotarifní, nebo dvoutarifní. Jediný tarif znamená stejnou cenu za spotřebovaný proud, nezávisle na době, kdy koncový odběratel elektřinu spotřebuje.

Dvoutarifní sazba rozlišuje cenu za elektřinu spotřebovanou v době nízkého tarifu od ceny za elektřinu spotřebovanou v době platnosti vysokého tarifu. Dvoutarifní sazby jsou vhodné pro uživatele provozující energeticky náročné spotřebiče. V případě domácností a maloodběratelů je to především ohřev teplé užitkové vody a vytápění. Mezi tarify přepíná distributor elektřinypomocí hromadného dálkového ovládání.

Přepínání tarifů pro domácnosti probíhá nejčastěji ve čtyřiadvaceti­hodinovém režimu. Podle zvolené sazby je platnost nízkého tarifu buď osm, šestnáct, dvacet nebo dvaadvacet hodin. Specifickým případem je sazba pro rekreační objekty, kde probíhá změna tarifu v týdenním režimu.