Systémové služby

Systémové služby jsou všechny činnosti, které zajišťuje provozovatel přenosové soustavy za účelem dosažení optimální kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny na úrovni přenosové soustavy a na naplnění mezinárodních závazků ČR a podmínek propojení na ostatní energetické soustavy.

Systémovými službami jsou:

  • udržování kvality elektřiny (zajištění stability přenosu, udržování primární regulační zálohy)
  • udržování výkonové rovnováhy v reálném čase (zajištění provozní zálohy, sekundární a terciární regulace)
  • obnovení provozu (obnovování provozu soustavy po jejím rozpadu)
  • dispečerské řízení

Hlavními kriterii pro vyhodnocování systémových služeb jsou kvalita a spolehlivost dodávek elektřiny, přičemž kvalitou se rozumí dodržení parametrů frekvence a napětí v síti a spolehlivostí nepřetržitá dodávka do odběrných míst.

Provozovatelem přenosové soustavy je v České republice akciová společnost Česká přenosová soustava (ČEPS, a.s.).

Systémové služby poskytuje provozovatel přenosové soustavy všem účastníkům trhu. Tyto služby se financují jednak z prostředků výrobců elektrické energie, dále částečně spotřebiteli využívajícími ostrovní systémy, ale především konečnými zákazníky jako součástí ceny za elektrickou energii.

Cena za systémové služby patří mezi regulované a její výši stanovuje každoročně Energetický regulační úřad.