Spoluúčast

Spoluúčast se stanovuje v pojistné smlouvě a může být vyjádřená částkou, ale i procenty. Často se můžeme setkat i s kombinací fixní částky a procentuálním vyjádřením. Pokud vznikne škoda do výše spoluúčasti, nevzniká pojišťovně povinnost pojistného plnění.

Čím menší účast klient bude mít, tím více bude platit na pojistném. Proto je třeba dobře zvážit možná rizika a podle toho určit spoluúčast.