Škodní událost

Škodní událost je vznikem škody. Tuto událost je třeba prošetřit. Na to má pojistník tři měsíce po oznámení události. Jde o zákonnou lhůtu, která však neběží v případě, že je to znemožněné či ztížené pojištěným, oprávněnou osobou atd.

Škodní událost představuje důvod pro vznik pojistné události. V případě povinného ručení je škodní událostí nehoda způsobená řízením motorového vozidla. Při uzavření cestovního pojištění onemocnění či úraz atd. Škodní událost pro daný pojistný produkt vychází z jeho podstaty, popřípadě ze smlouvy.