Škoda způsobená nepojištěným vozidlem

Při škodě způsobené nepojištěným vozidlem je škoda na majetku či zdraví hrazená z Garančního fondu, který je spravován Českou kanceláří pojistitelů. Škoda se tak likviduje stejně, jako kdyby vůz byl pojištěný. Samozřejmě z toho plynou negativní důsledky pro řidiče, který škodu nepojištěným vozidlem způsobil.