Silová elektřina

Silová elektřina je surovina, odebíraná konečnými odběrateli, tedy samotná elektřina, vyrobená v elektrárnách a přenášená ke spotřebitelům nejprve prostřednictvím přenosové soustavy a později distribuční soustavy.

Silová elektřina je jediná neregulovaná složka platby spotřebitele za dodávku elektrické energie. Její cena přitom tvoří asi čtyřicet procent celkové ceny za elektřinu. Ostatní náklady jsou regulované a pokrývají náklady spojené s distribucí silové elektřiny konečnému odběrateli.

České domácnosti si mohou vybrat svého dodavatele silové elektřiny. Tato možnost platí od roku 2006. Cena elektřiny je tvořena trhem a na trhu už působí na patnáct dodavatelů elektrické energie, tedy silové elektřiny.