Sazba elektřiny

Sazba elektřiny je produkt, který si vybírá konečný odběratel elektrické energie. Definuje de facto profil využívání elektřiny v daném odběrném bodě. Obsahuje v sobě veškeré poplatky za odebranou elektrickou energii, tedy platby za dodávku elektrické energie a její distribuci. Výši sazby ovlivňují dva faktory – hodnota hlavního jističe a počet tarifů.

Hodnota hlavního jističe

Distributor elekřiny zpoplatňuje používání elektrické přípojky právě podle hodnoty hlavního jističe. Jeho hodnotě totiž odpovídá i takzvaný rezervovaný příkon – distributor se jím zavazuje, že pokud se konečný spotřebitel rozhodne využít maximální povolený příkon, distributor mu požadované množství elektřiny bude schopen okamžitě dodat. Podle hodnoty hlavního jističe se liší stálý měsíční plac, cena samotné spotřebované elektřiny se v dané sazbě nemění.

Tarify elektřiny

Sazba obsahuje buď jeden, nebo dva tarify. Jednotarifní sazby jsou vhodné pro odběratele, kteří nepoužívají energeticky náročné spotřebiče, především na ohřev teplé užitkové vody a na vytápění. Pro ty jsou určeny dvoutarifové sazby, rozdělené na vysoký a nízký tarif. Energeticky náročné spotřebiče mohou provozovat pouze v době platností nízkého tarifu. Mezi tarify přepíná distributor elektřiny pomocí hromadného dálkového ovládání

Sazby elektřiny jsou označovány značkou D + číslo sazby + d. V nabídce dodavatelů pro domácnosti je devět sazeb:

  • D01d – jednotarifní sazba pro nižší spotřebu
  • D02d – jednotarifní sazba pro vyšší spotřebu s vyšší platbou za hlavní jistič, ale s nižší cenou za dodanou elektřinu
  • D25d – dvoutarifní sazba s dobou platnosti nízkého tarifu osm hodin denně
  • D26d – dvoutarifní sazba s dobou platnosti nízkého tarifu osm hodin denně pro vyšší spotřebu s vyšší platbou za hlavní jistič, ale s nižší sazbou za elektřinu ve vysokém tarifu
  • D35d – dvoutarifní sazba s dobou platnosti nízkého tarifu šestnáct hodin denně
  • D45d – dvoutarifní sazba pro domácnosti s vytápěním přímotopy s dobou platnosti nízkého tarifu dvacet hodin denně
  • D55d – dvoutarifní sazba pro domácnosti s vytápěním tepelným čerpadlem s dobou platnosti nízkého tarifu 22 hodin denně, platí pro odběratele s tepelným čerpadlem zprovozněným před 31.3.2005
  • D56d – dvoutarifní sazba pro domácnosti s vytápěním tepelným čerpadlem s dobou platnosti nízkého tarifu 22 hodin denně, platí pro odběratele s tepelným čerpadlem zprovozněným po 31.3.2005
  • D61d – dvoutarifní sazba pro rekreační odběr s dobou platnosti nízkého tarifu od pátečního odpoledne do nedělního večera