Repatriace

Repatriace představuje zvláštní službu, která pojištěnému umožní převoz domů. To se děje v případě vážného zranění. Kdyby dotyčný neměl ve svém cestovním pojištění repatriaci, náklady na ní by se mu značně prodražily. Doprava při repatriaci se provádí různými způsoby, např. běžným letadlem, aerosanitkou, autosanitkou atd.

Repatriace obecně (není-li pojem používaný v pojišťovnictví) představuje nejen proces vrácení osob zpět do místa původu, ale i vrácení občanství. Původně pojem znamenal především proces vrácení uprchlíků zpět do svého rodiště po skončení války. Pojem repatriace se také může pojit s měnou a setkáte se i s výrazem kulturní repatriace.