Regiony plynu

Podle distribučních oblastí zemního plynu se území České republiky dělilo na na šest oblastí. V těchto oblastech působí jednotliví distributoři plynu. Čtyři z nich jsou v majetku skupiny RWE, jeden v majetku skupiny E.ON a jeden v majetku Pražské plynárenské. Distributoři plynu mají v těchto oblastech pravomoc zodpovědnost nad správou distribuční sítě a starají se o dodávky plynu ke koncovému spotřebiteli.

Hranice těchto území odpovídá hranicím někdejších krajů z doby ČSSR. Je to dáno historickým vývojem.

Každý z bývalých osmi krajů měl svou vlastní distribuční společnost. Tyto distribuční společnosti odkoupily nadnárodní firmy z Německa, tedy RWE a E.ON. Výjimkou bylo hlavní město Praha, kde zůstala působit Pražská plynárenská distribuce.

Největší z těchto oblastí je distribuční oblast RWE. Skupina RWE skoupila Středočeskou plynárenskou, Západočeskou plynárenskou a Severočeskou plynárenskou a sloučila je pod RWE GasNet. Dále vlastní Východočeskou plynárenskou, Jihomoravskou plynárenskou a Severomoravskou plynárenskou a provozuje je pod značkami VČP net, JMP net a SMP net. Od roku 2014 byly oblasti, spadající do skupiny RWE, sdruženy pod jednu. Proto má ČR nově oblasti také tři.

Společnost E.ON převzala Jihočeskou plynárenskou a provozuje ji pod značkou E.ON Distribuce a.s.

V hlavním městě Praze je regionálním distributorem Pražská plynárenská distribuce a.s.