Regiony elektřiny

Podle distribučních společností elektrické energie se území České republiky dělí na tři oblasti. V těchto oblastech působí jednotliví distributoři elektrické energie. Ti mají v těchto oblastech pravomoc nad správou distribuční soustavy a starají se o přenos elektrické energie z přenosové soustavy od dodavatele elektřiny ke koncovému spotřebiteli.

Zákazník nemůže distributorskou společnost změnit, pouze dodavatele. Distributory elektrické energie proto kontroluje Energetický regulační úřad, který zároveň reguluje ceny, které mohou distributoři zákazníkům účtovat.

Hranice těchto území odpovídá hranicím někdejších krajů z doby ČSSR. Je to dáno historickým vývojem.

Každý z bývalých krajů měl svou vlastní distribuční společnost. Tyto distribuční společnosti odkoupili tehdejší monopolní výrobci a dodavatelé elektrické energie z České republiky a z Německa, tedy ČEZ nebo E.ON. Výjimkou bylo hlavní město Praha, kde zůstala působit Pražská energetika.

Největší z těchto oblastí je distribuční oblast ČEZ. Skupina ČEZ skoupila Středočeskou energetiku, Západočeskou energetiku, Severočeskou energetiku, Východočeskou energetiku a Severomoravskou energetiku. Koncovým odběratelům tak dodává elektrickou energii na těchto územích ČEZ Distribuce a.s.

Společnost E.ON převzala podíly v Jihočeské energetice a v Jihomoravské energetice. Koncovým odběratelům tak dodává elektrickou energii na těchto územích E.ON Distribuce a.s.

V Praze a v Roztokách u Prahy je distributorem PREdistribuce, a­.s.