Proráta

Proráta je pojem označující systém, který vypočítává pojistné za část období, které je naúčtováno. Proráta se vypočítává v případě, že se neplatí pojistné za celé období. To může nastat z různých příčin. Většinou je to z důvodu vypovězení smlouvy. Pokud vypovíte smlouvu během pojistného období, zaplatíte pouze část pojištění za období, ve kterém jste ho skutečně využívali.

Proráta je slovo, které vzniklo zkrácením sousloví „pro rata partem“, což v překladu znamená „podílově“.