Připojištění

Připojištění se pojí s různými pojišťovacími produkty a chrání klienta před dalšími riziky než jen těmi, které vyplývají z hlavního pojištění. U povinného ručení či havarijního pojištění je častým připojištěním pojištění skla, pojištění zavazadla, pojištění sedadla, atd. U cestovního pojištění mohou být doplňkovým připojištěním náklady na právní zastoupení, pojištění zavazadel, zubní ošetření, veterinární výlohy, provozování rizikových sportů, únos dopravního prostředku atd.