Přiměřené cestovní výdaje

V podmínkách cestovního pojištění je zakotveno, že při pojistném plnění má klient nárok pouze na přiměřené cestovní výdaje. To je dáno proto, aby nebylo zneužíváno pojistného plnění.

Přiměřenými cestovními výdaji jsou náklady na pořízení letenky ekonomickou třídou, autobusové jízdenky, železniční jízdenky či finance na pohonné hmoty do vozidla. Využití dopravy by měl pojištěný uvážit, nejlépe na doporučení poskytovatele asistenčních služeb. Důležité je přihlédnout ke všem okolnostem. Přiměřené cestovní výdaje se netýkají jen náhradní dopravy, ale případně i náhradního ubytování či dalších výdajů, na které má pojištěný nárok v rámci konkrétního pojištění.