Přenosová soustava

Přenosová soustava je součást energetické sítě. Společně s distribuční soustavou tvoří systém zařízení, která zajišťují fyzický přenos elektrické energie od výrobce před obchodníka ke konečnému spotřebiteli.

Přenosová soustava je ta část elektrické sítě, která zajišťuje přenos od výrobce, tedy z elektrárny do některé z hlavních rozvoden, kde už přebírají energii jednotliví distributoři, kteří zajišťují její další přepravu ke konečnému spotřebiteli. Přenosová soustava tedy zajišťuje především přepravu energie ve velkých objemech na delší vzdálenost a je součástí mezistátní přenosové soustavy.

Provoz přenosové soustavy zajišťuje v České republice státem stoprocentně vlastněná akciová společnost ČEPS. ČEPS, a.s. má v ČR výhradní licenci na přenos elektřiny. Základní úlohou společnosti je zajistit bezpečný a spolehlivý přenos elektřiny pro uživatele přenosové soustavy Česka i v rámci mezinárodní spolupráce.

Dalšími činnostmi jsou provádění dispečerského řízení přenosové soustavy na území České republiky v reálném čase. ČEPS je konkrétně zodpovědná za stabilitu celé elektrizační soustavy, včetně zajištění výkonových rezerv, obrany proti šíření poruch a plánu obnovy soustavy po rozsáhlých systémových poruchách 85 procent akcií ČEPS drží Ministerstvo průmyslu a obchodu, zbytek potom Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Společnost byla založena v roce 1998 rozhodnutím valné hromady společnosti ČEZ. Dosavadní Divize přenosová soustava se tak transformovala na samostatnou dceřinou společnost.

V roce 2002 rozhodla vláda o převodu státního podílu v osmi distribučních společnostech na ČEZvýměnou za většinový podíl v ČEPS. V roce 2004 stát odkoupil od ČEZ i zbylý menšinový podíl.

Oddělení přenosové soustavy od skupiny ČEZ proběhlo v souladu s požadavky Evropské Unie, která požadovala oddělení přenosu elektrické energie jako přirozeného monopolu od konkurenčního odvětví výroby elektřiny.