Poškozený

Poškozený je jednou ze stran při pojistné události. Druhou stranou je viník, který pojistnou událost způsobil. Na základě této události vzniká poškozenému škoda a tím i nárok na uhrazení škody. V jaké výši dostane poškozený náhradu, záleží na majetkové škodě a dalších náležitostech uvedených ve smlouvě.

Poškozený prokazuje výši škody, ale i náklady vyložené na odstranění škody. V případě povinného ručení či havarijního pojištění jde nejen o majetkové škody, ale i o škody na zdraví, popřípadě na životě.

Poškozený musí dodržet obecnou preventivní povinnost, která je daná Občanským zákoníkem. Jde o to, že poškozený musí zabránit vzniku dalších škod. Znamená to, že může nárokovat jen to nejnutnější a nejlevnější. Poškozený se může rozhodnout uplatňovat nárok na odškodnění sám, ale také má právo nechat se zastoupit odborníkem. Asociace poškozených nabízí zastoupení zdarma.