Pojišťovna

Pojišťovny kryjí rizika na základě pojistné smlouvy, kterou s nimi uzavírají klienti. Poskytují různé pojistné produkty. Všeobecné pojistné podmínky jsou v České republice vydávané Ministerstvem financí.

V České republice jsou pojišťovny zřizovány v rámci koncesního systému. To znamená, že každá pojišťovna potřebuje povolení státního orgánu. Žádost může podat podnik mající peněžní prostředky v minimální výši 10 milionů korun. Pojišťovny v ČR mohou mít různé formy – akciové společnosti, družstva či státní podnik, ale o povolení si mohou požádat i banky, spořitelny či cestovní kanceláře.

U nás působí mnoho pojišťoven (cca kolem padesáti). Mezi nejznámější pojišťovny patří: Allianz pojišťovna, AXA pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Evropská cestovní pojišťovna, Generali Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, ING pojišťovna, Komerční pojišťovna, Kooperativa, Pojišťovna České spořitelny, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Slavia Pojišťovna, Triglav pojišťovna, UNIQA pojišťovna, Wüstenrot pojišťovna atd.