Pojistný podvod

Pojistný podvod je trestným činem. Vzniká sepsáním pojistné smlouvy na základě lživých či zkreslených informací, ale může vzniknout i při uplatnění na náhradu při pojistné události. Jde o úmyslné vyvolání pojistné události či její zkreslení tak, že pojišťovna vyplatí vyšší částku, než jaká byla ve skutečnosti škoda.

Jedná se o trestný čin, který se trestá různými sazbami, od pokuty až po odnětí svobody do výše 15 let. Záleží na konkrétním pojistném podvodu. Pojistný podvod je upravený v § 210 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.