Pojistný limit

Pojistný limit představuje nejvyšší částku, do které bude proplacená škoda při pojistné události. V případě, že by byla škoda vyšší než pojistný limit, musel by pojistitel doplatit zbylou část ze svého. Nejnižší pojistný limit v rámci povinného ručení je daný zákonem a činí 35 milionů Kč. Mnohé pojišťovny však nabízejí povinné ručení v několika variantách, které se liší právě výší pojistného limitu. Uvádí se tady dva limity – jeden se vztahuje na škodu na zdraví či vzniklou usmrcením a druhá se vztahuje na majetkové škody. Uvádí se např. 35/35. Kromě povinné ručení se s pojistnými limity setkáte i u některých doplňkových pojištění.