Pojistník

Pojistník představuje jeden ze základních pojmů pojišťovnictví. Jde o fyzickou či právnickou osobu mající s pojistitelem (pojišťovnu) uzavřenou pojistnou smlouvu. Pojistníkovi z této smlouvu vyplývají práva i povinnosti. Základní právo pojistníka je v pojistné události na pojistné plněné v případě, že byly dodržené všechny podmínky smlouvy. Základní povinností pojistníka je platit pojistné. Konkrétní práva a povinnosti pojistníka i pojistitele se odvíjí od pojišťovacího produktu.