Pojistné riziko

Pojistné riziko představuje míru pravděpodobnosti, že dojde k pojistné událost působením pojistného nebezpečí. Tím rozumíme událost, na jejímž základě vzniká újma a tedy nárok na finanční prostředky od pojišťovny.

Právě kvůli hrozícím pojistným rizikům se lidé pojišťují, aby zabránili finančnímu dopadu způsobenému vzniklými škodami. Např. povinné ručení je dané zákonem a musí ho mít každý majitel či spolumajitel vozidla provozovaného na pozemních komunikacích, ale v případě dalších pojistných produktů je na zvážení klienta, zda se mu pojištění vyplatí. Musí vzít v potaz možná pojistná rizika. Zpravidla pojistné produkty fungují tak, že čím větší pravděpodobnost pojistného rizika vzniká, tím dražší je pojistný produkt.