Pojistné období

Pojistné období může být sjednané na dobu neurčitou, např. u povinného ručení, nebo na dobu určitou, např. cestovní pojištění. Pojistné období je zaznamenáno ve smlouvě a je to období, po které se platí pojistné a po které má pojištěný nárok v případě škodní události k vyplacení pojistného plnění.