Pojistná událost

Pojistná událost je taková událost, která naplňuje podmínky pojistného plnění. Pojistné události mohou být v závislosti na druhu pojištění různé. Nejčastější pojistné události jsou úrazy v souvislosti s cestovním pojištěním, autonehody v souvislosti s povinným nebo havarijním pojištěním a další události, které lze pojistit.