Pojistná hodnota

Pojem pojistná hodnota znamená nejvyšší možnou majetkovou újmu, ke které může dojít v důsledku pojistné události. Určuje se u povinného ručení, ale i u dalších druhů pojistných produktů, pro které lze sjednat pojištění.