Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Tato definice je dána přímo legislativně: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pojištěný je tedy fyzická nebo právnická osoba uvedená v pojistné smlouvě jako pojištěnec.