Pojištění

Pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy a vztahuje se na určité předem dohodnuté události, které se staly náhodou (ne úmyslným zaviněním). Pojištění neovlivňuje pravděpodobnost výskytu událostí, ale zmírňuje jejich dopad na jedince, případně na právnickou osobu.

Pojištění dělíme podle různých kritérií. Nejčastěji podle obsahu pojištění. Rozlišujeme především pojištění osob (úrazové pojištění, pojištění na dožití, nemocenské pojištění a důchodové pojištění), pojištění majetku (živelné pojištění, pojištění proti odcizení a havarijní pojištění) a pojištění zájmu (povinné ručení a pojištění odpovědnosti za škodu).

Dále můžeme pojištění dělit na dobrovolné a povinné a podle pojišťovny na soukromoprávní a veřejnoprávní. Počátek pojišťovnictví u nás spadá do konce 17. století. První pojišťovna vznikla roku 1777. Neměla však dlouhé trvání.