Pojištění stornování zájezdu

Pojištění stornování zájezdu vám pojistí stornopoplatky do určité výše (stanovuje si je pojišťovna) v případě, že ze závažných důvodů nemůže odcestovat. Většinou pojišťovny uhradí až 80% stornopoplatků. Důležité je vybrat produkt s dostatečně vysokým plněním.

Měli byste mít na paměti, že před mnohými situacemi vás pojištění stornování zájezdu neochrání. O to se zajímejte před uzavřením smlouvy. Každá pojišťovna to má nastavené jinak. Většinou se však pojištění stornování zájezdu nevztahuje na následující události: ztráta zaměstnání, nezískané vízum, nemožnost čerpat v práci dovolenou, nepříznivá situace v cílové zemi, změna zdravotního stavu vlivem psychické poruchy, komplikace po kosmetickém výkonu, zrušení cesty z důvodu těhotenství atd.