Pojištění cestovních zavazadel

V rámci pojištění cestovních zavazadel je mimo jiné nutné definovat termín „zavazadlo“. Jde o věci osobní potřeby, které si pojištění bere s sebou na cestu. Zavazadlo je přizpůsobené svému účelu a době pobytu. Obsahuje především věci osobní potřeby. Pojištění cestovních zavazadel se vztahuje na osobní potřeby, které si přiváží z domova, nebo které prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění se vztahuje na škody, které vznikly dopravní nehodou, krádeží, vloupáním či živelnou událostí.