Pojištěnec

Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tj. klient pojišťovny. Je to tedy fyzická nebo právnická osoba, která je pojištěná.