Parciální škoda

Parciální škoda představuje částečně poškození vozidla, u kterého je možné škodu odstranit opravou. Parciální škody vzniklé na vozech lze řešit dvěma způsoby – předložením faktury za opravu auta či rozpočtem. V rámci rozpočtu se stanovuje hodnota nákladů na opravu vozidla, která ho uvede do stavu před nehodou. Pojištěný si sám může vybrat, kterou možnost zvolí.