Oprávněná osoba

Oprávněnou osobu můžeme v pojišťovnictví definovat jako fyzickou či právnickou osobu, která má právo na pojistné plnění. Jde o nejčastěji o osobu, se kterou byl uzavřený pojistný produkt.