Operátor trhu s elektřinou

OTE, a.s., je organizátor trhu s elektrickou energií a celkově poskytuje všechny služby k zajištění chodu energetického trhu. Zároveň je organizátor trhu se zemním plynem.

Svou činnost vykonává na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem.

Činnosti OTE:

 • organizování krátkodobého trhu s plynem a krátkodobého trhu s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávacího trhu s regulační energií,
 • vyhodnocování odchylky za celé území České republiky a zajišťování jejich zúčtování a vypořádání,
 • informování provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a provozovatele podzemních zásobníků plynu nebo provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu,
 • zpracování a zveřejňování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a měsíční a roční zprávy o trhu s plynem v České republice,
 • zpracování podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem,
 • zajišťování a poskytování účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu,
 • zpracování a zveřejňování obchodních podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • zajišťování v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek,
 • sledování množství skladovaného plynu v jednotlivých podzemních zásobnících plynu a jejich kapacity,
 • zpracování statistiky dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiky zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,
 • zpracování měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu,
 • správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.