Odběrné a předávací místo

Odběrné a předávací místo je zařízení, na kterém probíhá předávka elektrické energie od distributora elektřiny konečnému spotřebiteli, označuje se zkratkou OPM. Fyzicky je to místo napojení elektrické přípojky k elektrické síti. Vybaveno je hlavním jističem a elektroměrem.

Nedílnou součástí odběrného a předávacího místa je jeho jednoznačná identifikace pomocí unikátního identifikátoru pomocí osmnáctimístného EAN kódu. Distributor dodává elektrickou energii na odběrné a předávací místo na základě smlouvy o dodávce elektrické energie. Každé odběrné a předávací místo v provozu musí mít tuto smlouvu uzavřenou.

Konečný zákazník, který využívá více odběrných a předávacích míst, má uzavřenu smlouvu na každé místo. Totéž platí i pro odběrná místa plynu, která jsou identifikována EIC kódy.