Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelnými zdroji energie se rozumí je označení některých vybraných, na Zemi přístupných forem energie, které mají při postupném spotřebovávání schopnost se částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie definuje obnovitelné zdroje takto: „Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynuenergie kalového plynu a energiebioplynu.“

Obnovitelnými zdroji energie jsou:

  • Energie ze Slunce (fotovoltaika)
  • Větrná energie
  • Vodní energie
  • Kinetická energie soustavy Země-Měsíc (Energie přílivu)
  • Geotermální energie
  • Energie biomasy – bez fosilní biomasy

Evropská unie se rozhodla, že v roce 2020 bude vyrábět dvacet procent energie z obnovitelných zdrojů. Výrobu těchto energií proto členské státy podporují.

V České republice se obnovitelné zdroje podporovaly státem garantovanými výkupními cenami nebo takzvanými zelenými bonusy. Každý výrobce si mohl vybrat, kterou z těchto podpor využije. Regionální distributor energie je povinen odebrat veškerou vyrobenou a nabídnutou elektřinu a zaplatit za ni garantovanou cenu.

V případě zeleného bonusu spotřebovává vyrobenou energii sám výrobce a distributor elektřiny mu formou zeleného bonusu dorovnává rozdíl mezi garantovanou cenou energie a cenou, kterou by zaplatil, kdyby energii odebral z distribuční sítě.

Velmi výhodné podmínky především pro solární elektrárny vedly k jejich živelnému rozvoji, proti kterému zasáhl stát zavedením speciální daně na takto vyrobenou elektřinu. Provozovatelé těchto elektráren zavedení daně napadli u soudu.