Obchodník s elektřinou

Obchodník s elektřinou je účastník na trhu s elektrickou energií, který nakupuje surovinu za účelem dalšího prodeje. K tomu potřebuje oprávnění – licenci od energetického regulačního úřaduElektrickou energii může nakupovat buď od výrobců, nebo jiných obchodníků, stejně tak ji může prodávat buď koncovým zákazníkům, nebo opět dalším obchodníkům. Pokud prodáváelektrickou energii koncovým zákazníkům, stává se jejich dodavatelem elektřiny.

Obchodníci s elektřinou začali na českém trhu působit od roku 2002, kdy začala liberalizace trhu s elektřinou. Do roku 2006 se trh otevíral postupně od větších spotřebitelů až k domácnostem:

  • od 1. ledna 2002 – zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh
  • od 1. ledna 2003 – zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh
  • od 1. ledna 2004 – všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby
  • od 1. ledna 2005 – všichni koneční zákazníci mimo domácností
  • od 1. ledna 2006 – všichni koneční zákazníci včetně domácností

Domácnostem dodává elektrickou energii přibližně patnáct obchodníků. Seznam všech aktivních obchodníků s elektřinou je k dispozici na stránkách Energetického regulačního úřadu.